Strażnicy Puszczy

Zielony telefon, geoportal strażniczy, „Przewodnik prawny”,to tylko niektóre środki mające pomóc lokalnej społeczności w skutecznej ochronie Puszczy Karpackiej. Wszystko to zostałostworzone w ramach projektu Strażnicy Puszczy Karpackiej.

Strażnicy Puszczy Karpackiej, który był realizowany przez Fundację Dziedzictwa Przyrodniczego działającą od 6 lat.
Miał on na celu zwrócenie uwagi i zaangażowanie lokalnego społeczeństwa w ochronę terenów Puszczy Karpackiej – Beskidu Niskiego, Bieszczad, Pogórza Przemyskiego. W tych rejonach w ostatnich latach zaobserwowano wzrost inwestycji, które niejednokrotnie ingerują w przyrodę i negatywnie wpływają na atrakcyjność turystyczną Karpat.

Jako narzędzie pomocne dla osób, które chcą stanąć na straży puszczy uruchomiono portal www.straznicypuszczy.pl, dzięki któremu można zlokalizować dowolny fragment Puszczy Karpackiej i zobaczyć jakie działania są na nim planowane, można również sprawdzić numery działek czy nie są one położone bezpośrednio na terenie rezerwatu. Powstał również „Przewodnik prawny” pokazujący jak można działać od strony prawnej, jak tworzyć pisma urzędowe.

Pomóż nam chronić polską przyrodę przekazując darowiznę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.