Turnicki Park Narodowy | Fundacja Dziedzictwo Przrodnicze | przyrodnicze.org
.

Turnicki Park Narodowy

Turnicki Park Narodowy to najdłużej powstający park narodowy w Polsce.
Nie powstał do dziś pomimo wielu apeli kolejnych pokoleń przyrodników.
Działamy w tym miejscu od początku istnienia naszej fundacji.
Dzięki nam zapomniana już idea powołania Turnickiego Parku
Narodowego wróciła na nowo. Zanim powstanie park narodowy,
chcemy chronić większą część tego obszaru przynajmniej w formie
rezerwatu przyrody. W tej sprawie złożyliśmy już wniosek,
ale Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wciąż nie podjął decyzji.

Początki idei ochrony obszaru projektowanego Turnickiego Parku Narodowego
sięgają okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy przemyski przyrodnik,
Tadeusz Trella, zwrócił uwagę na potrzebę ochrony grupy górskiej Suchego Obycza i Turnicy,
gdzie lasy były zagrożone wyrębem. W 1982 roku profesorowie Janusz Kotlarczyk
i Jerzy Piórecki, zgłosili postulat utworzenia parku na tym obszarze. Jednak dopiero
10 lat później wrócono do tej idei. Było to możliwe dzięki upadkowi reżimu
komunistycznego w Polsce i partyjnego ośrodka z siedzibą w Arłamowie.

W 1993 roku powstała dokumentacja projektowa parku, którym miał objąć
obszar o powierzchni około 20 tysięcy hektarów. Mimo wielu starań
Turnicki Park Narodowy nie powstał, a działania lokalnych przyrodników
i społeczników, kampania Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, ponad
100 tysięcypodpisów zebranych przez organizacje pozarządowe,
działania Fundacji DziedzictwoPrzyrodnicze i poparcie największych
autorytetów ze świata nauki, nie przyniosły skutku.
Obszar projektowanego Turnickiego Parku Narodowego jest
wciąż narażony na eksploatację jego zasobów, która
nie uwzględnia potrzeby utworzenia parku.
Na obszarze planowanego parku zostało znalezionych
już ponad 6 tysięcy drzew spełniających wymiary drzewa pomnikowych.
Pogórze Przemyskie jest jedną z kluczowych ostoi żbika, który dziś
występuje wyłącznie w polskich Karpatach.
Stale obserwowane są wilki, rysie i niedźwiedzie.
Występuje szereg chronionych gatunków, w tym gatunki
owadów charakterystyczne dla lasów pierwotnych. Wśród
151 gatunków ptaków, które stwierdzono na terenie parku,
należy wymienić orła przedniego – 10% krajowej populacji,
orlika krzykliwego, sóweczki, puszczyka uralskiego,
puchacza, dzięcioła białogrzbietego i trójpalczastego.

Z naszej inicjatywy powstała specjalna strona internetowa www.turnickipn.pl,
na której każdy ma okazję poznać projektowany Park.

Dokumentacja dla Turnickiego Parku Narodowego - pobierz
Rezerwat „Reliktowa Puszcza Karpacka”
 

Pomóż nam chronić polską przyrodę przekazując darowiznę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Aktualnie zbieramy na ratowanie gniazd orłów przednich.

Wybierz kwotę lub wpisz własną
30 zł
50 zł
100 zł
Dowolna
Dane wpłacającego