.

Turnicki Park Narodowy

Turnicki Park Narodowy to najdłużej powstający park narodowy w Polsce. Nie powstał do dziś pomimo wielu apeli kolejnych pokoleń przyrodników. Działamy w tym miejscu od początku istnienia naszej fundacji. Dzięki nam zapomniana już idea powołania Turnickiego Parku Narodowego wróciła na nowo. Zanim powstanie park narodowy, chcemy chronić większą część tego obszaru przynajmniej w formie rezerwatu przyrody. W tej sprawie złożyliśmy już wniosek, ale Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wciąż nie podjął decyzji.

Początki idei ochrony obszaru projektowanego Turnickiego Parku Narodowego sięgają okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy przemyski przyrodnik, Tadeusz Trella, zwrócił uwagę na potrzebę ochrony grupy górskiej Suchego Obycza i Turnicy, gdzie lasy były zagrożone wyrębem. W 1982 roku profesorowie Janusz Kotlarczyk i Jerzy Piórecki, zgłosili postulat utworzenia parku na tym obszarze. Jednak dopiero 10 lat później wrócono do tej idei. Było to możliwe dzięki upadkowi reżimu komunistycznego w Polsce i partyjnego ośrodka z siedzibą w Arłamowie.

W 1993 roku powstała dokumentacja projektowa parku, którym miał objąć obszar o powierzchni około 20 tysięcy hektarów. Mimo wielu starań Turnicki Park Narodowy nie powstał, a działania lokalnych przyrodników i społeczników, kampania Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, ponad 100 tysięcypodpisów zebranych przez organizacje pozarządowe, działania Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze i poparcie największych autorytetów ze świata nauki, nie przyniosły skutku. Obszar projektowanego Turnickiego Parku Narodowego jest wciąż narażony na eksploatację jego zasobów, która nie uwzględnia potrzeby utworzenia parku. Na obszarze planowanego parku zostało znalezionych już ponad 6 tysięcy drzew spełniających wymiary drzewa pomnikowych. Pogórze Przemyskie jest jedną z kluczowych ostoi żbika, który dziś występuje wyłącznie w polskich Karpatach. Stale obserwowane są wilki, rysie i niedźwiedzie. Występuje szereg chronionych gatunków, w tym gatunki owadów charakterystyczne dla lasów pierwotnych. Wśród 151 gatunków ptaków, które stwierdzono na terenie parku, należy wymienić orła przedniego – 10% krajowej populacji, orlika krzykliwego, sóweczki, puszczyka uralskiego, puchacza, dzięcioła białogrzbietego i trójpalczastego.

Z naszej inicjatywy powstała specjalna strona internetowa www.turnickipn.pl, na której każdy ma okazję poznać projektowany Park.

Dokumentacja dla Turnickiego Parku Narodowego - pobierz Rezerwat „Reliktowa Puszcza Karpacka”

.