Oddajcie parki narodowi. Jest przedwyborczy apel o ochronę polskiej przyrody

8 wrz, 2023 | Parki Narodowe

Oddajmy parki narodowi – pod tym hasłem Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze uruchomiła internetową petycję adresowaną do wszystkich ugrupowań politycznych i zachęca do jej podpisywania. W toku trwającej kampanii wyborczej przyrodnicy chcą przypomnieć wszystkim osobom ubiegającym się o mandat w polskim parlamencie, że polskie parki narodowe upominają się o uwagę kolejnych ekip rządzących naszym krajem.

Od ponad 20 lat w Polsce nie powstał żaden nowy park narodowy. Nie powstaje planowany od kilku dekad Turnicki Park Narodowy. Nie ma dyskusji o utworzenie kolejnych parków i poszerzeniu już istniejących obszarów chronionych. W rezultacie zaledwie 1% terytorium Polski zajmują parki narodowe.

 

Zainteresowanie sprawą parków narodowych ze strony kolejnych rządów po 2001 roku było praktycznie żadne – mówi Radosław Michalski z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. – Bez względu na to, kto sprawował władzę, mogliśmy obserwować marginalizację parków w polityce państwa. Jeszcze gorzej przedstawia się perspektywa tworzenia nowych parków narodowych. Nasza fundacja od początku swojego istnienia ubiega się o powołanie Turnickiego Parku Narodowego, a ten pomimo bezdyskusyjnych argumentów za jego powołaniem nie powstał do dziś stając się żywym pomnikiem indolencji decydentów w zakresie polityki dotyczącej ochrony przyrody.

Wśród postulatów petycji uruchomionej na stronie internetowej Fundacji Dziedzictwo Przyrodzie znajdują się m. in.:

– jak najszybsze utworzenie Turnickiego Parku Narodowego;

– pilne rozpoczęcie prac nad utworzeniem następujących parków narodowych: Jurajskiego, Mazurskiego, Doliny Dolnej Odry, Szczecińskiego, Sobiborskiego, Chełmskiego, Janowskiego, Orawskiego, Puszczy Boreckiej, Puszczy Rominckiej, Puszczy Śląskiej, Puszczy Knyszyńskiej, Wysoczyzny Elbląskiej, Śnieżnickiego i Odrzańskiego;

– zwiększenia wsparcia finansowego istniejących parków narodowych i procesu poszerzenia istniejących parków narodowych;

– zwiększenia wsparcia samorządów i lokalnych społeczności, w celu wypracowania takiego modelu funkcjonowania parków narodowych, który będzie oznaczał korzyści dla przyrody i ludzi.

Warto przypomnieć, że o parki narodowe obywatelki i obywatele Polski upominali się już zbierając ponad ćwierć miliona podpisów, które zostały przekazane do sejmowej kancelarii w 2010 roku – dodaje Michalski. – Minęło 13 lat i nic w sprawie parków narodowych się nie zmieniło. Czas to zmienić.

Petycję można podpisać na stronie TUTAJ

Petycja została uruchomiona w ramach projektu realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG